URL คืออะไร?

เมื่อเราต้องการเข้าเว็บใดเว็บหนึ่งแล้วล่ะก็ แน่นอนว่าต้องพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ลงบนโปรแกรม browser แต่ละที่อยู่เว็บนั้น เรียกว่า URL นั่นเอง URL ย่อมาจาก Uniform Resource Locator ซึ่ง URL เป็นอะไรที่มากกว่าที่อยู่เว็บไซต์ โดยแต่ละ URL จะเป็นตัวชี้เฉพาะไปยังแหล่งข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน แหล่งข้อมูลนั้นอาจจะเป็นหน้า HTML ,เอกสาร CSS หรือภาพต่างๆ เป็นต้น
ส่วนประกอบของ URL
แบ่งออกเป็นสามส่วน ตามโครงสร้าง protocol : host location
ตัวอย่างเช่น example.com rfcrfc2396.htm

• ส่วนที่ 1 URL Protocol
Protocol เป็นส่วนที่กำหนดวิธีการเพื่อให้ broser สามารถเข้าถึงได้แหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง โดยกำหนดอักขระ 3 ตัว คือ : ซึ่งเป็นแบบแผนการตั้งชื่ออย่างง่าย เพื่อแสดงถึงวิธีการเข้าถึง โปรโตคอลที่มักใช้จะเป็นพวก HTTP () กับ HTTPS (https:) นอกจากนี้ยังมี FTP (ftp:) ใช้สำหรับจัดการถ่ายโอนไฟล์ และ email (mailto:) ที่ใช้สำหรับเปิดอีเมลล์อีกด้วย

• ส่วนที่ 2 URL Host หรือ domain name
เป็นส่วนของการระบุถึงปลายทางข้อมูล โดยเป็ชื่อเครือข่ายที่มาจาก server หรืออาจเป็นชื่อที่อยู่ IP ของเจ้าของปลายทาง แต่โดยส่วยมากมักจะไม่ใช้ชื่อเจ้าของเพียงคนเดียว แต่อาจเป็นกลุ่ม server ที่ทำงานร่วมกันก็ได้
ซึ่งแต่ละ Domain name ก็ถูกตั้งชื่อแตกต่างกันไปตามการใช้งาน เช่น
.com คือ บริษัทต่างๆ
.edu คือ สถาบันการศึกษา
.org คือ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
.go คือ องค์กรของรัฐบาล
ตัวย่อของประเทศต่างๆ เช่น .th .uk .jp .kr เป็นต้น
• ส่วนที่ 3 URL Location
location หรือ สถานที่ เป็นเหมือนเส้นทางเพื่อนำไปยังแหล่งข้อมูลบนเครือข่ายแบบเฉพาะเจาะจง เพราะในหนึ่งเว็บไซต์อาจประกอบไปด้วยหลายไดเร็กทอรีหรือหลายโฟลเดอร์ เช่น 2016Septemberword-of-the-day-04.htm เพื่อจัดระบบเนื้อหาข้อมูล
ดังนั้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือเข้าเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องนั้นต้องระบุ URL ให้ถูกต้อง เพราะถ้าหากระบุ URL ผิดแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

Leave a Reply