Trojan horse

Trojan horse หรือม้าโทรจัน เป็นมัลแวร์ (Malware) อันตราย ตั้งชื่อเลียนแบบจากชื่อเรื่องราวตำนานของม้าโทรจันที่มีความร้ายกาจ เช่นเดียวกับที่ Trojan กระทำกับคอมพิวเตอร์ของเรา เพราะ Trojan จะซ่อนตัวอยู่ในโปรแกรมที่ดูเหมือนไม่มีอันตรายใดๆ หรือหมายถึง ทำตัวใสซื่อหลอกล่อเราให้ติดตั้งโปรแกรม เพื่อทำร้ายเครื่องของเรานั่นเอง
Trojan ไม่ได้ copy ตัวเองเหมือนไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวอื่น จะอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมที่ถูกสร้างมาให้เหมือนโปรแกรมธรรมดาทั่วไป เมื่อเรียกใช้งานโปรแกรมแล้วจะเข้าทำลายเครื่องตามชุดคำสั่งที่ถูกเขียนมาทันที
Trojan ทำอะไรได้บ้าง?
เพราะ Trojan มีหลากหลายมาก และมักจะดูไม่ออกว่าเป็นอันตราย จึงทำให้กลายเป็นมัลแวร์ทางเลือกให้กับการก่ออาชญากรรมออนไลน์
• สามารถสร้าง backdoors : โดย Trojan จะทำการเปลี่ยนแปลงระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อเปิดโอกาสให้มัลแวร์ตัวอื่นเข้ามา รวมทั้งเอื้อต่อพวก Hacker ด้วย
• คอยสอดแนม : Trojan ถูกออกแบบให้เป็น spyware โดยจะรอจนกว่ามีการเข้าใช้งานบัญชีออนไลน์หรือการกรอกรายละเอียดบัตรเครดิต จากนั้นก็จะส่งข้อมูลไปยังคนที่ต้องการรู้
• คอมพิวเตอร์รวน : Hacker อาจเขามาใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งานบนเครือข่ายแทนคุณ
• ส่งข้อความเพื่อหาเงิน : สมาร์ทโฟนที่ติด Trojan อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม หรือโจรกรรมโดยการส่งข้อความไปยังผู้อื่น
คุณลักษณะของ Trojan
Trojan มีลักษณะที่แยกไม่ออก จะหน้าตามาในรูปแบบโปรแกรมไหนก็ได้
• อาจจะอยู่ในรูปแบบของเกมส์คอมพิวเตอร์ที่คุณโหลดมาจากเว็บไซต์แปลกหน้า
• อยู่ในรูปแบบของ “FREE” MP3 กับเพลงที่คุณชอบ
• แม้แต่พวกโฆษณาออนไลน์ต่างๆที่หลอกให้คุณเข้าไปดู
เพราะ Trojan มีรูปแบบที่หลอกให้เราตายใจ โดยมีข้อความ ข้อมูลการใช้งานที่ดูไม่เป็นอันตราย โน้มน้าวให้คุณติดตั้ง ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า การโจมตีทางวิศวกรรมสังคม (Social Engineering) เป็นวิธีการโจมตีโดยใช้วิธีการทางสังคมต่างๆ หลอกให้ผู้ใช้ทำสิ่งที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของตนเอง โดยอาศัยความสนใจของผู้ใช้
ดังนั้นทางที่จะป้องกัน Trojan คือ หลีกเลี่ยงจากเว็บไซต์ที่น่าสงสัย โปรแกรมโหลดฟรีที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และ Link ความช่วยเหลือต่างๆที่หลอกให้คุณคลิ๊กเข้าไป หรือใช้โปรแกรมป้องกันมัลแวร์ เช่น โปรแกรม AVG เป็นต้น

Leave a Reply