Shortcut virus

Shortcut virus มีอยู่ 2 ประเภท โดยส่วนใหญ่จะเป็น USB shortcut และ ไฟล์ โฟลเดอร์ shortcut ซึ่งนามสกุลไฟล์ส่วนใหญ่จะเป็น .EXE, .VBS. LNK และ .INI เป็นต้น
File และ Folder Shortcut virus
ไวรัสสามารถ copy โฟลเดอร์ และไฟล์ของเรา โดยจะซ่อนโฟลเดอร์ต้นฉบับจากนั้นแทนที่ด้วย shortcuts.exe แทน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของ Trojan และ Worm ทำให้เราจำเป็นต้องเปิดโฟลเดอร์นั้น ผลที่ตามมาคือ ไวรัสจะเพิ่มจำนวนตัวเอง และติดตั้งซอฟท์แวร์ที่อันตรายต่อคอมพิวเตอร์ หรืออาจสามารถขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ด้วย
USB Shortcut Virus
ไวรัสจะรวมไฟล์ทุกไฟล์ใน USB และซ่อนโฟลเดอร์ไว้ จากนั้นก็จะสร้าง Flash Disk shortcut.exe ลักษณะคล้ายการทำงานของ File และ Folder Shortcut virus แต่แตกต่างกันที่ไวรัสจะซ่อนข้อมูลทั้งไดรฟ์ไม่สามารถดูได้ เมื่อพยายามเปิดเข้าไปจะทำให้เกิดการแพร่ของไวรัสสู่คอมพิวเตอร์ เป็นอันตรายต่อการถูกขโมยข้อมูลสำคัญต่างๆ
ลักษณะการทำงานของ shortcut
• ไฟล์ไวรัสสร้างโฟล์เดอร์ที่มีลักษณะเป็น shortcut โดยภายในเป็นชุดคำสั่งที่ถูกเขียนให้โปรแกรมไวรัสทำงาน
• เมื่อเปิดหรือคลิ๊กโฟล์เดอร์ shortcut จะเกิดการกระตุ้นการทำงานของไวรัส โดยไวรัสจะ copy ตัวเองลงไปในเครื่อง
• ไวรัสจะแพร่ตัวเองสู่ระบบเครือข่าย
• เมื่อ USB ที่ติดไวรัสนำไปใช้กับเครื่องใด เครื่องนั้นก็จะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อไวรัสทันที
วิธีการใช้ USB เพื่อป้องกันไวรัสแพร่กระจาย
• ไม่ควรเปิด USB โดยการคลิ๊กโดยตรง หรือผ่าน Autorun
• ควรเปิด USB หรือ ไดรฟ์ โดยการคลิ๊กขวา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำงานของไวรัส
• ทำการลบ shortcut ทั้งหมด
วิธีการแก้ไขเมื่อติด Shortcut virus
• ใช้ Command Prompt (CMD)
• ใช้โปรแกรม Trojan Removal Tool
• โปรแกรม WinRAR สามารถช่วยกู้คืนไฟล์ที่ถูกซ่อน
• โปรแกรม Shortcut Virus Remover
• ลบ shortcut โดยอาศัย Registry Editor
Shortcut virus สามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะสามารถแพร่ผ่านทางอุปกรณ์พกพาต่างๆ จึงควรตรวจสอบไวรัสก่อนใช้งานอุปกรณ์พกพาให้ดี โดยการติดตั้งโปรแกรมสแกนที่มีประสิทธิภาพ

Leave a Reply