Brontok virus

Brontok virus เป็นไวรัสที่ส่งมากับอีเมลล์ ที่สามารถเข้ามาปรับเปลี่ยนการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยปิดกั้นไม่ให้สามารถเข้าเว็บไซต์บางเว็บได้ รวมถึงทำลายความปลอดภัยของของเว็บไซต์ และดาวน์โหลดข้อมูลอัตโนมัติ
ติด Brontok virus ได้อย่างไร?
Brontok virus มีหลายตัว เช่น W32Rontokbro.gen@MM, W32.Rontokbro@mm, WormBrontok.a, Email-Worm.Win32.Brontok.a, Win32.Stration, Win32.Rontokbro.H เป็นต้น
• แพร่ไปทางอีเมลล์
• แพร่ทางเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer Network)
• อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา
• สามารถส่งข้อความติดไวรัสไปยังรายชื่อติดต่อในอีเมลล์
ลักษณะของ Brontok virus
• เป็นไวรัสอันตรายที่สามารถทำลายข้อมูลในฮาร์ดดิสก์
• เรียกชื่อได้หลายชื่อ เช่น Y2KYou and meFile EaterMelinum2Y เป็นต้น
• โจมตีการดาวน์โหลดข้อมูล โดยทำให้ดาวน์โหลดโปรแกรมไวรัสเข้ามาในคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ
• หากโปรแกรมสแกนไวรัสไม่ได้อัพเดทจะไม่สามารถตรวจพบ Brontok virus
• เพิ่มจำนวนตัวเอง
• เข้ามาทางระบบอินเตอณืเนต โดยมาอยู่ในโฟลเดอร์ข้อมูลระบบหลัก
อาการเมื่อติด Brontok virus
• ทำลายโปรแกรมอื่นในคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งไปที่โฟลเดอร์ computer operating system
• เมนู Folder option หายไปจากแถบเครื่องมือ
• ทำลายไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์
• ทำลายข้อมูล database ในฮาร์ดดิสก์
• ทำลายระบบกราฟฟิคจอแสดงผล
• ไม่สามารถเรียกใช้ Registry Editor และFolder Option ได้
• copy ไฟล์และโฟล์เดอร์ในทุกครั้งที่เปิดเข้าไปดู
• ไม่สามารถเรียกใช้งาน Task bar เพื่อ Shutdown คอมพิวเตอร์

ดังนั้นถ้าหากต้องการกำจัด Brontok virus ควรอัพเดทโปรแกรมสแกนไวรัสให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอีกหลายเครื่องมือที่ช่วยในการกำจัด เช่น
• โปรแกรม Clean XII sUBs โดยต้องปิดการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต และปิดทุกโปรแกรม
• โปรแกรม MalwareBytes’ Anti-Malware
• โปรแกรมSuper antispyware
• โปรแกรม Dr Web
โปรแกรมกำจัด Brontok virus สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งบนเครื่องที่ติดไวรัสได้สะดวย โดยจะต้องเข้าสู่ safemode ก่อนที่จะมีการเรียกใช้งานโปรแกรมเพื่อกำจัดไวรัส และถ้าหากใครยังใช้ Windows vista หรือ Windows 7 ต้อง disable UAC ก่อนเริ่มใช้งาน

Leave a Reply