7 สัญญาณเตือนว่า USB กำลังติดไวรัส

USB เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา โดยสามารถเรียกได้หลายอย่าง เช่น Removable drive, Pen Drive, Portable disk หรือ Flash drive เป็นต้น ซึ่งได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานเป็นอย่างมาก เพราะมีความจุที่มากขึ้นสูงสุด 64gb และน่าจะพัฒนาต่อไปในอนาคต ด้วยความสะดวกในการพกพาทำให้เป็นแหล่งแพร่กระจายไวรัสได้ง่าย เพราะสามารถทำงานแบบ autorun ที่ช่วยส่งเสริมให้ไวรัสทำงาน ดังนั้นจึงต้องคอยเช็คว่า USB ของคุณติดไวรัสหรือไม่
1. แสดงโฟลเดอร์ 2 อัน
• USB ส่วนใหญ่มักทำงานแบบ autorun หลังจากเสียบกับเครื่อง ถ้าหากคุณเห็นโฟลเดอร์ 2 อัน แสดงว่า USB ติดไวรัส

2. มีตัวเลือกที่ผิดปกติเมื่อคลิ๊กขวา
• เมื่อคลิ๊กขวาแล้วพบว่ามีตัวเลือก เช่น Command prompt, close-CD tray นั่นแสดงว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับ USB

3. ไอคอน REMOVABLE DISK กลายเป็นรูปโฟลเดอร์
4.เกิดความผิดพลาดเมื่อต้องการใช้งาน
• โดยจะมีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมา เมื่อต้องการเปิดไดร์ฟ ทำให้ไม่สามารถเปิดไดร์ฟได้ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยทำการคลิ๊กขวาเลือก Explorerwindows address

5.แสดงตัวเลือก OPEN WITH
• ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติที่มีหน้าต่างตัวเลือก OPEN WITH แสดงขึ้นมา แต่แท้จริงแล้วมันแสดงถึงการทำงานที่ผิดปกติไป

6.แสดงไฟล์ที่อีกหน้าต่าง
• เป็นอาการที่มักถูกมองข้าม โดยปกติแล้วเมื่อคลิ๊กเพื่อแสดงไฟล์มักจะแสดงที่หน้าต่างเดียวกัน แต่หากคลิ๊กไปแล้วแสดงผลอีกหน้าต่างหนึ่ง ก็สันนิษฐานได้เลยว่าเกิดการติดไวรัส

7.เปิด USB ไม่ได้
• โดยจะปรากฏไอคอนที่เหมือนกับไอคอนปกติ แต่ไม่สามารถเปิดได้ แต่เมื่อคุณหลวมตัวคลิ๊กไปแล้ว ให้รู้ไว้ว่านั่นคือการกระตุ้นการทำงานของไวรัส และมันได้แพร่ตัวเองไปเรียบร้อยแล้ว โดยส่วนมากมักจะเป็น Shortcut virus

นี่เป็นสัญญาณขั้นต้นที่บอกให้คุณรู้ว่า USB ที่ใช้นั้นเกิดการติดไวรัส ถึงแม้คุณจะทำการฟอร์แมตไดร์ฟแล้วก็ตาม เมื่อนำไปใช้กับเครื่องที่มีไวรัส มันก็ติดเข้ามาใหม่ กลายเป็นแหล่งกระจายไวรัสไปเรื่อยๆ ดังนั้นจึงต้องระวังให้ดี ควรใช้โปรแกรมสแกน และหมั่นอัพเดทไดร์ฟอยู่เสมอ รวมทั้งใช้ USB ให้ถูกวิธีด้วย

Leave a Reply