10 อาการที่บอกว่าคอมพิวเตอร์ติดไวรัส

คอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนเพื่อนของเรา เมื่อมีสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นย่อมบ่งบอกให้เราทราบ และนี่คืออาการของคอมพิวเตอร์ที่กำลังติดไวรัส
1.เครื่องทำงานช้าผิดปกติ
จากที่เมื่อก่อนจะเข้าโปรแกรมไหนก็รวดเร็วง่ายได้ แต่กลับใช้เวลานานในการดำเนินการ แม้แต่โปรแกรมที่พื้นฐานมากๆก็ช้าผิดปกติ เช่น โปรแกรมเครื่องคิดเลข โดยไวรัสจะเข้ามาควบคุมการทำงานของระบบประมวลผล กินพื้นที่ฮาร์ดดิสก์
2. Browser มีการเปลี่ยนเส้นทางการค้นหา
Browser ถูกเปลี่ยนเส้นทางการค้นหา และส่งเราไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ไม่หวังดีที่ติดตั้งโปรแกรมไวรัสสู่คอมพิวเตอร์ของเรา เช่น ใช้เพื่อส่งspam
3. Pop-ups ปรากฏขึ้นบ่อย
มักมาพร้อมกับการเปลี่ยนเส้นทางการค้นหาของ browser และจะแสดง Pop-ups เพื่อโฆษณา โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ hacker ผ่านการดูโฆษณาและการคลิ๊กผ่าน เป็นต้น
4.ทำงานตลอดทั้งคืน
ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณแสดงการแจ้งเตือนว่ามีการทำงานของฮาร์ดดิสก์ และระบบเครือข่ายต่างๆ โดยที่คุณไม่ได้เรียกใช้งานระบบ backup นั่นแสดงว่าเป็นการทำงานของไวรัสที่เข้ามาควบคุม
5.กระบวนการที่ไม่ได้เรียกใช้ทำงาน
ถ้าคุณเปิดดู Task Manager แล้วมีโปรแกรมที่กินพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ทำงานอยู่ นั่นจึงเป็นที่น่าสงสัย
6. Browser มีหน้า homepage ที่ไม่ได้ตั้งไว้
อาจแก้ไขได้โดยลองตั้งค่าใหม่ แต่อาจเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเท่านั้น
7.บางเครื่องมือของระบบทำงานไม่ได้
เครื่องมือพื้นฐาน เช่น เครื่องมีจัดการฮาร์ดดิสก์ เครื่องมือบำรุงรักษา ไม่สามารถตอบสนองได้ โดยไวรัสพยายามถอนการติดตั้ง หรือป้องกันไม่ให้ใช้งานเครื่องมือได้
8.ขึ้นบัญชีดำบนเว็บไซต์
โดยเว็บไซต์ที่เราเข้าชมนั้นจะแยก และกั้นเราไม่ให้เข้าเว็บได้ เพราะที่อยู่ IP ถูกเชื่อมโยงกับไวรัส
9.โปรแกรมสแกนไวรัสไม่ตอบสนอง
ไวรัสจงใจปิดการทำงานของโปรแกรม เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกตรวจพบ
10.บางครั้งก็ไม่มีอาการอะไรเลย
บางครั้งคอมพิวเตอร์ก็ไม่แสดงอาการให้เรารู้ และไวรัสก็ไม่สามารถถูกตรวจพบ จึงต้องคอยหมั่นอัพเดทโปรแกรมสแกนไวรัสของคุณอยู่เสมอ

Leave a Reply