รู้จัก INTERNET แค่ไหน?

แน่นอนว่าทุกคนรู้จักอินเตอร์เนต (internet) กันอยู่แล้ว เพราะยุคนี้เป็นยุคแห่งสังคมก้มหน้า ใครๆก็เรียกหาสัญญาณอินเตอร์เนต แต่นี่คงจะเป็นความเข้าใจเพียงผิวเผินสำหรับคนทั่วๆไป เพราะในทางภาษาคอมพิวเตอร์แล้วมันยังมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้น
INTERNET คืออะไร?
อินเตอร์เนตได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์โดยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆให้สามารถติดต่อกันได้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก ซึ่งในระบบอินเตอร์เนตจะประกอบไปด้วยเว็บเพจหลายพันล้านที่สร้างขึ้นจากบริษัท ผู้คนต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ และสร้างความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ INTERNET
• INTERNET ไม่ใช่ WWW (Wold Wide Web) ทั้งสองมีความแตกต่างกัน โดยอินเตอร์เนตเป็นเหมือนฮาร์ดแวร์ ส่วน WWW เป็นข้อมูลดิจิตอลที่ต้องอาศัยซอฟท์แวร์ browser ในการเข้าถึงเนื้อหา
• ใช้การเชื่อมโยงโดยใช้โปรโตคอล IPTCP เป็นมาตรฐานในการเชื่อมโยงระบบและสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางโมเด็มคอมพิวเตอร์,3G,4G,WIFI
• ใช้งาน INTERNET ผ่าน browser
• การค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เนตทำได้โดยใช้เครื่องมือช่วยค้นหา (Search engine)
• ผู้ใช้สามารถเข้าสู่เว็บเพจผ่านทาง Hyperlinks ซึ่งเป็นเหมือนจุดเชื่อมโยง
• ไฟล์ข้อมูลต่างๆ เช่น ภาพ เสียง วีดีโอ สามารถอัพโหลด (ส่ง) และดาวน์โหลด (รับ) ได้
• ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ เช่น ผ่าน social network,เกมส์,แชท และอีเมลล์ เป็นต้น
อินเตอร์เนตเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะได้รวบรวมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าด้วยกัน ซึ่งแต่ละเครื่องก็สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้ โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ รวมทั้งอาจก่อให้เกิดอาชญกรรมผ่านทางอินเตอร์เนตได้ ซึ่งอยู่ที่ผู้ใช้ที่ต้องใช้วิจารณญาณ ซึ่งในยุคเทคโนโลยีเช่นนี้ทุกคนจึงไม่พลาดการใช้งานอินเตอรืเนตแน่นอ จึงควรศึกษาให้ดีก่อนจะกระทำการใดๆ บนอินเตอร์เนต

Leave a Reply