ภาษาสำหรับเขียน Web

กว่าเราจะได้เห็นหน้าตาเว็บเพจแต่ละเว็บได้นั้น ต้องผ่านการสร้างด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ หรือการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ได้รูปร่างหน้าตาปรากฏให้ผู้คนได้ใช้งานกัน สำหรับภาษาในการใช้เขียนเว็บเพจส่วนมากแล้วน่าจะเป็น HTML ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อแสดงผลเอกสารบน website นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาภาษาอื่นๆอีก เช่น XHTML,XML,HTML5 เป็นต้น
HTML คืออะไร
HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language หลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อนี้ เพราะถือว่าเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้เขียนเว็บ เนื่องจาก browser ส่วนใหญ่สามารถรองรับภาษานี้ได้ HTML เป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถสร้างเว็บได้ โดยใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผลและเชื่อมกันผ่าน Hyperlink ในฐานะนักพัฒนาซอฟท์แวร์ถ้าเข้าใจในภาษา HTML แล้วย่อมเป็นเรื่องง่ายในการสร้างหัวข้อ จัดเรียงข้อความ หรือเพิ่มการเชื่อมโยงต่างๆได้อย่างง่ายดาย
• Hyper Text เป็นวิธีการที่จะทำให้เราสามารถคลิ๊กใช้งานบนเว็บไซต์ได้อย่างทั่วถึง เรียกว่า hyperlink ซึ่งจะสามารถนำพาเราไปยังอีกหน้าหนึ่งได้เมื่อเราคลิ๊กที่ลิ้งค์นั้นๆ
• Markup เป็นข้อความที่ถูก Tag เพื่อควบคุมการแสดงผลทางข้อความ รูปภาพ เสียง เป็นต้น
• HTML เป็น code ภาษาทางคอมพิวเตอร์
ในการสร้างเว็บเพจโดยใช้ภาษา HTML สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ เขียนได้ เช่น Note Pad, Dream Weaver, MS FrontPage และโปรแกรมอื่นอีกมากมาย โดยเว็บไซต์ยอดนิยมต่างๆ ก็ใช้ HTML ในการเขียน เช่น Google, YouTube, Facebook, Baidu, Yahoo, Amazon, Wikipedia, Twitter เป็นต้น
XML คืออะไร
XML ย่อมาจาก Extensible Markup Language เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของ HTML โดยที่เราสามารถกำหนด Tag ได้เอง ต่างจาก HTML ที่ไม่สามารถเพิ่ม Tag ใหม่ๆเข้าไปได้ เพื่อให้เอกสารสื่อความหมายได้เข้าใจง่ายขึ้น แต่ควรระวังในการเขียนหากมีข้อผิดพลาดก็ไม่สามารถประมวลผลออกมาได้
XHTML คืออะไร
เป็นภาษาที่พัฒนาเอาจุดเด่นของ HTML และ XML มาไว้ด้วยกัน เพิ่มความสามารถในการสร้าง Tag ใหม่ๆ ได้เอง และสามารถพัฒนาเพื่อให้ใช้กับเทคโนโลยีในยุด 4G เช่น สมาร์ทโฟน ทีวี หรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ เพราะอุปกรณ์เหล่านี้มีหน่วยความจำไม่มากพอที่จะประมวลผล HTML จึงต้องอาศัย XHTML เข้ามาช่วยในการสร้างเอกสาร
นอกจากนี้ล่าสุดมีการพัฒนาภาษา HTML5 ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ๆ สามารถพัฒนาให้เข้าถึงสมาร์ทโฟน และมีลูกเล่นต่างๆ ช่วยเสริมให้เว็บไซต์มีลูกเล่นมากขึ้น มีการจัดการข้อผิดพลาดที่ดีขึ้น ทำให้สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก เห็นแบบนี้แล้วการจะเขียนเว็บใดเว็บหนึ่งขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว

Leave a Reply