ควรติดตั้งโปรแกรม Antivirus 2 ตัวพร้อมกัน หรือไม่?

โปรแกรม antivirus 2 ตัวทำให้ดีขึ้นหรือแย่ลง? หลายคนกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ว่าจะติดไวรัสหรือไม่ จะถูกแฮกข้อมูลหรือไม่ เพราะในโลกไซเบอร์มีการโจมตีหลากหลายช่องทางเหลือเกิน จึงทำให้มีการพยายามที่จะรักษาความปลอดภัยโดยการติดตั้งโปรแกรม antivirus 2ตัวในเครื่องเดียว ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพหรือไม่?
สำหรับคนทั่วไปอาจเข้าใจว่าการมีโปรแกรมมากกว่าหนึ่ง จะสามารถตรวจกำจัดไวรัสได้มากขึ้น แต่จริงๆแล้วมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังเช่น
• สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ เนื่องจากการติดตั้งโปรแกรม antivirus มากกว่าหนึ่ง จะทำให้การทำงานชนกันในเวลาเดียวกัน คอมพิวเตอร์ใช้เวลานานขึ้น
• ประสิทธิภาพลดลง เมื่อมีโปรแกรม antivirus มากกว่าหนึ่งแล้ว จะทำให้ภารกิจหลักของโปรแกรมเกิดการเบี่ยงเบน กลายเป็นเอาชนะกันเอง อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณกลายเป็นผู้แพ้ต่อไวรัสไปเลยก็ได้
• คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง เพราะกินพื้นที่ฮาร์ดดิสก์
• โปรแกรมกำจัดไวรัสกลายเป็นไวรัสเอง เนื่องจากการทำงานของโปรแกรม antivirus แต่ละตัวมีกระบวนการป้องกันคอมพิวเตอร์ที่แน่นอน ในบางครั้งอาจจะขัดแย้งกับโปรแกรม antivirus ตัวอื่นในระบบ โดยทำให้โปรแกรม antivirus แต่ละตัวต่อต้านการทำงานของระบบ ซึ่งโปรแกรมทั้งสองจะมองแต่ละฝ่ายเป็นภัยคุกคามของระบบด้วย
ทางออกที่ดีที่สุดควรใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Layered Security โดยการรวบรวมความปลอดภัยหลายชั้นเพื่อป้องกันข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เพราะการมีแค่ชั้นเดียวอาจจะอ่อนแอเกินไป จึงต้องมีการเพิ่มอีกหลายๆชั้นต่อมา
ในแนวทางเดียวกันนี้อาจติดตั้งโปรแกรม antivirus โปรแกรมเดียว แต่ติดตั้งโปรแกรม anti-malware ร่วมด้วยก็ได้ซึ่งจะทำงานควบคู่กันไป โดยมีโปรแกรม anti-malware บางตัวที่ดีมากอย่าง MalwareFox ที่สามารถทำความสะอาด browser และซ่อมแซมไฟล์ที่เสียหาย โดยไม่ต้องกลัวว่าจะทำให้เครื่องทำงานช้าลง เพราะ MalwareFox มีน้ำหนักเบาและทำงานร่วมกับโปรแกรม antivirus อื่นๆได้

Leave a Reply